Posted in Nature

Autumn tree

photoshoppaintings.blog  © Taia

 

There are many different brushes in Photoshop’s application, and here in this practice I tried a brush that makes wood leaves. All my paintings that I have saved on my computer, the color tone is a little different than in the original painting. So far I do not know what I can do about it. If you know, how to keep the colors the same way, advice me freely.

Photoshopin ohjelmassa on monia erilaisia siveltimiä ja tässä harjoitustyössä kokeilin sivellintä, joka maalaa puun lehtiä. Kaikissa maalauksissani, jotka olen tallentanut tietokoneelleni, värisävyt ovat hiukan erilaiset kuin alkuperäisissä maalauksissani. Toistaiseksi en tiedä, mitä tehdä sille asialle. Jos sinä tiedät, kuinka värisävyt saa pysymään samoina, neuvo vapaasti.

 

Posted in Animals

Reindeer

The first time I painted a picture of the reindeer, made with Photoshop.

Ensimmäinen kerta kun maalasin kuvan porosta, tehty Photoshopilla.

 

Posted in Buildings

An antique shop in an old house

Digital art – Painting done with Photoshop – September 2018 – photoshoppaintings.blog

 

This is my first painting of a building in Photoshop. I have not made pictures of buildings on paper more than a couple of pieces, so it was a challenging exercise. There are small  errors in the painting, but I did not fix them. This store is in the old Rauma area in Finland. I took a photo this summer and used the picture as a model for painting. At that time on Saturday afternoon the store was already closed. The goods that appear in the window, are partly my imagination. I always want to add something imaginative to a realistic picture.

Digitaalinen taide, maalaus tehty Photoshopilla Syyskuussa 2018. Tämä on ensimmäinen maalaukseni rakennuksesta Photoshopilla. En ole paperillekaan tehnyt rakennusten kuvia kuin pari kappaletta, joten tämä oli haastava harjoitus. Maalauksessa on pieniä  virheitä, mutta en korjannut niitä. Tämä kauppa on Vanhan Rauman alueella. Otin siitä valokuvan tänä kesänä ja käytin kuvaa tämän maalauksen mallina. Tuolloin lauantai-iltapäivänä kauppa oli jo suljettu. Tavarat, jotka näkyvät ikkunasta, ovat osittain mielikuvitustani. Haluan aina lisätä jotain mielikuvituksellista realistiseenkin kuvaan.

 

Posted in Animals

Photoshop painting of Tiger

uusitiikeri(1)
© TAIA  – photoshoppaintings.blog

 

There are fewer than 4000 free live tigers in the world. Pigeon hunting risks losing this handsome animal extinction.

Maailmassa on enää alle 4000 vapaana elävää tiikeriä. Salametsästys uhkaa kadottaa tämän komean eläimen sukupuuttoon.