Posted in Fabulous, Symbolic, and others

Busy elves

I know this picture will be too early, but I did a few Christmas pictures and this is one of those. While the elves are busy, you don’t have to be.

Tiedän, että tämä kuva tulee liian aikaisin, mutta tein jo muutaman Joulu-kuvan ja tämä on yksi niistä. Vaikka tontut ovat kiireisiä, sinun ei tarvitse olla.

photoshoppaintings.blog
Posted in Still Life

One chair in an old cafe

I took a photo in an old cafe and I used it as a model for my painting. I changed the wallpaper pattern, the curtain pattern and also the wall lamp is my imagination, but otherwise the view is quite similar to the cafe. I love these old buildings that resemble my childhood home. The name of this café is ‘Amuri’s pearl’, the real name in Finnish is ‘Amurin Helmi’.

Otin valokuvan vanhassa kahvilassa ja käytin sitä mallina tässä maalauksessa. Muutin tapetin ja verhojen kuvion ja seinälamppukin on mielikuvitustani, mutta muutoin näkymä on aika samanlainen kuin kahvilassa. Rakastan näitä vanhoja rakennuksia jotka muistuttavat lapsuudenkotiani. Kahvilan nimi on Amurin Helmi.

 

The painting is done with Photoshop. © TAIA photoshoppaintings.blog
Posted in Flowers

Dahlias

Photoshop painting 2018

 

Last summer I raised new Dahlia varieties on the balcony and painted them in Photoshop. There were about 30 flowers blooming in the pot. In this painting I used an ‘oil paint brush’ of the Photoshop.

Viime kesänä kasvatin uusia Daalia lajikkeita parvekkeella ja maalasin niistä kuvan Photoshopilla. Ruukussa kukki noin 30 kukkaa yhtäaikaa. Tässä maalauksessa käytin Photoshopin ‘öljyväri pensseliä’.

 

 

Posted in Nature

Autumn tree

photoshoppaintings.blog  © Taia

 

There are many different brushes in Photoshop’s application, and here in this practice I tried a brush that makes wood leaves.

Photoshopin ohjelmassa on monia erilaisia siveltimiä ja tässä harjoitustyössä kokeilin sivellintä, joka maalaa puun lehtiä.

 

Posted in Animals

Reindeer

The first time I painted a picture of the reindeer, made with Photoshop.

Ensimmäinen kerta kun maalasin kuvan porosta, tehty Photoshopilla.

 

Posted in Buildings

An antique shop in an old house

Digital art – Painting done with Photoshop – September 2018 – photoshoppaintings.blog

 

This is my first painting of a building in Photoshop. I have not made pictures of buildings on paper more than a couple of pieces, so it was a challenging exercise. There are small  errors in the painting, but I did not fix them. This store is in the old Rauma area in Finland. I took a photo this summer and used the picture as a model for painting. At that time on Saturday afternoon the store was already closed. The goods that appear in the window, are partly my imagination. I always want to add something imaginative to a realistic picture.

Digitaalinen taide, maalaus tehty Photoshopilla Syyskuussa 2018. Tämä on ensimmäinen maalaukseni rakennuksesta Photoshopilla. En ole paperillekaan tehnyt rakennusten kuvia kuin pari kappaletta, joten tämä oli haastava harjoitus. Maalauksessa on pieniä  virheitä, mutta en korjannut niitä. Tämä kauppa on Vanhan Rauman alueella. Otin siitä valokuvan tänä kesänä ja käytin kuvaa tämän maalauksen mallina. Tuolloin lauantai-iltapäivänä kauppa oli jo suljettu. Tavarat, jotka näkyvät ikkunasta, ovat osittain mielikuvitustani. Haluan aina lisätä jotain mielikuvituksellista realistiseenkin kuvaan.

 

Posted in Animals

Photoshop painting of Tiger

uusitiikeri(1)
© TAIA  – photoshoppaintings.blog

 

There are fewer than 4000 free live tigers in the world. Pigeon hunting risks losing this handsome animal extinction.

Maailmassa on enää alle 4000 vapaana elävää tiikeriä. Salametsästys uhkaa kadottaa tämän komean eläimen sukupuuttoon.