Posted in Animals

Photoshop painting of Tiger

uusitiikeri(1)
© TAIA  – photoshoppaintings.blog

 

There are fewer than 4000 free live tigers in the world. Pigeon hunting risks losing this handsome animal extinction.

Maailmassa on enää alle 4000 vapaana elävää tiikeriä. Salametsästys uhkaa kadottaa tämän komean eläimen sukupuuttoon.

 

Posted in Animals

Photoshop painting of a bird

tiainen

Willow tit, August 2018  – Hömötiainen, Elokuu 2018

I like brushes of Photoshop, because different paint brushes can paint a different surface. For example, the coarser surface of the tree trunk and softer for feathers. I looked at the model of the photo, but I do NOT use the picture under the painting. I think it’s a harder way to paint, even if you’d think otherwise. The colors are brighter than the original PS painting, I don’t know why.

Photoshopin moninaiset pensselit ovat kiehtovat, koska eri pensseleillä saa erilaista pintaa maalattua, kuten esimerkiksi karkeampaa jälkeä puunrunkoon, ja pehmeämpää maalausjälkeä höyheniin. Käytin valokuvaa mallina, mutta en käytä sitä maalauskuvan alla, eli en piirrä ‘läpi’, koska se on mielestäni vaikeampi tekotapa, vaikka toisin luulisi. Haluan muutenkin harjoitella käden ja silmän yhteistyötä, eikä läpipiirtämisessä sitä kunnolla voi harjoittaa. Värit ovat kirkkaammat tässä, kuin alkuperäisessä PS maalauksessani, en tiedä miksi.

 

 

 

Posted in Flowers, People

Little Fairy

 ©Taia photoshoppaintings.blog

The girl and the flower are photos, I just painted the wings and some decoration on clothes and on hair. My daughter took the photo of the girl, when she was jumping on a bed.

 

 

 

Posted in Nature

Photoshop painting of a gobelin

peurat
© Taia

I used a photo as a model with this photoshop painting. The picture is of an old gobelin, which is a fabric. My grandparents had this kind of gobelin on a wall above the bed. The gobelin has so many details, that I simplified the picture on my painting.

Käytin valokuvaa mallina maalatessani tätä photoshop maalausta. Kuva on vanhasta gobeliinista, mikä on siis kudottu kangas. Isovanhemmillani oli tällainen gobeliini seinällä sängyn yläpuolella. Gobeliinissa on niin paljon yksityiskohtia, että yksinkertaistin kuvaa maalatessa.

Posted in Flowers

Photoshop painting of a rose

I had my own photo for this photoshop painting, but I never paint exactly the same way as the model is. For example waterdrops are my imagination. I draw the outlines through the picture, when the photo was below it (layer), but all the painting I did myself, because I didn’t want it looks too much like the photo. I enjoy painting, so it isn’t fun for me, if I just copy something. For my own sake I also use my imagination.

Minulla oli oma valokuva malliksi tähän photoshop maalaukseen, mutta en koskaan maalaa tarkalleen samalla tavalla kuin mallikuva on. Esimerkiksi vesipisarat ovat vain mielikuvitusta. Piirsin ääriviivat kuvan läpi, kun valokuva oli sen alla (layerissä), mutta kaiken maalaamisen tein itse, koska en halunnut että maalaus näyttää liikaa valokuvalta. Nautin maalaamisesta, joten ei ole minulle hauskaa vain kopioida jotain toista kuvaa. Omaksi ilokseni käytän myös mielikuvitusta.

Copyright © Taia