Posted in Flowers, People

Little Fairy

 ©Taia photoshoppaintings.blog

The girl and the flower are photos, I just painted the wings and some decoration on clothes and on hair. My daughter took the photo of the girl, when she was jumping on a bed.

 

 

 

Posted in Flowers

Photoshop painting of a rose

I had my own photo for this photoshop painting, but I never paint exactly the same way as the model is. For example waterdrops are my imagination. I draw the outlines through the picture, when the photo was below it (layer), but all the painting I did myself, because I didn’t want it looks too much like the photo. I enjoy painting, so it isn’t fun for me, if I just copy something. For my own sake I also use my imagination.

Minulla oli oma valokuva malliksi tähän photoshop maalaukseen, mutta en koskaan maalaa tarkalleen samalla tavalla kuin mallikuva on. Esimerkiksi vesipisarat ovat vain mielikuvitusta. Piirsin ääriviivat kuvan läpi, kun valokuva oli sen alla (layerissä), mutta kaiken maalaamisen tein itse, koska en halunnut että maalaus näyttää liikaa valokuvalta. Nautin maalaamisesta, joten ei ole minulle hauskaa vain kopioida jotain toista kuvaa. Omaksi ilokseni käytän myös mielikuvitusta.

Copyright © Taia